Yurtdışı borçlanması; yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının veya Türk vatandaşı olup izinle Türk vatandaşlığından çıkan pembe/mavi kart sahiplerinin yurtdışında çalıştıkları süreleri borçlanarak Türkiye’de emekliliğe hak kazanmalarıdır. Ayrıca yurtdışında ikamet eden kadınlar da yurtdışında ikamet ettikleri süreleri çalışmaları olmaksızın borçlanarak Türkiye’den emekli olabilmektedirler.

Yurtdışı borçlanmasına ilişkin işlemler kimi zaman ilgili kurumlara yapılan başvuru ve takip işlemleri ile sonuçlandırılabilirken kimi zaman da yaşanılan ülkeyle Türkiye arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların uygulanması hususunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar sebebiyle dava yoluna gidilerek sonuçlandırılmaktadır. Süreç içerinde izlenecek bu çözüm yolu, müvekkilin çalışma tarihleri, çalışma yaptığı sosyal güvenlik kurumu, yaşı, vatandaşlık durumu, Türkiye’den çıkış tarihi gibi kriterlere göre belirlenmektedir. Bütün bu kriterler değerlendirilip müvekkilin talebi ve menfaati doğrultusunda en uygun olan yol belirlenerek işlemler başlatılmaktadır. Müvekkillerin durumlarının ve şartlarının farklılığı sebebiyle borçlanma işlemi için her müvekkil ile ayrı ayrı görüşülüp müvekkile özel değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Yurtdışı borçlanması ve emeklilik işlemlerine ilişkin süreç aşağıda yer alan belgelerin tarafımıza gönderilmesi ile başlatılmaktadır:

·         Yurtdışında çalışılan süreleri gösteren hizmet belgesi

·         Yurtdışında yaşadığı süreleri gösteren ikametgah belgesi

·         Türk vatandaşlarının pasaport fotokopileri,

·         Pembe veya Mavi kart sahibi kişilerin bu belgelerinin fotokopileri

·         Akman Avukatlık Bürosu avukatlarına çıkarılmış olunan vekaletname

Yukarıda belirtilen belgeler ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan başvuru sonucunda tahakkuk edilen borç tutarı müvekkile bildirilir. Müvekkil bu borcu 3 ay içinde ödemek zorundadır. Üç ay süre içerisinde ödeme yapmayanların borçları silinir ve borçlanma işlemleri iptal edilir. Yani, hiç talepte bulunmamış gibi değerlendirilip ödeme yapılmaması ihtimalinde müvekkillerin tek zararı sürecin yeniden başlayacak olmasıdır.

Müvekkile tebliğ edilen borcun 3 ay içinde ödenmesi ile emeklilik yaşı gelmiş müvekkiller için emeklilik maaşı talebinde bulunulur. Emeklilik yaşı gelmemiş olanlar için ise emeklilik yaşı geldiğinde bu talepte bulunulur. Emeklilik işlemleri, emekliliğe hemen hak kazanan müvekkillerin ilk maaşlarını almaları ile diğerlerinin ise emeklilik yaşlarını gösteren belgenin alınması ile son bulmaktadır.